CAB-NIEUWSBRIEF  #12

RECAP – zomer
Ach *zucht* de zomer. Weemoed maakt zich van ons meester wanneer we denken aan hoe goed het toeven was op de terrassen aan beide kanten van het gebouw. Maar meer nog wanneer we denken aan die nazomerdag van 14 september. De dag dat dB’s haar gratis festival 25 jaar dB’s als kadootje aan de stad gaf. Het was een dag met ruwweg 3500 bezoekers, 24 bands op 3 podia en duizenden liters bier waarvan een paar honderd liter dB’s Distorter jubileumbier. Er viel, ondanks lange rijen, geen onvertogen woord en we werden verlegen van de grote opkomst. Dat het een doorslaand succes was is een understatement. Was je er niet of geniet je graag nog even na, bekijk dan de AFTERMOVIE van Ab Altamini. Dikke dank dat jullie er waren!!! Door naar de vijftig jaar…

WHAT’S NEW – consortium
Spraken we in de vorige nieuwsbrief over de weerstand tegen de geplande opbouw bovenop het CAB-gebouw. Dan kunnen we nu melden dat er intussen een aangepast plan door het consortium is ingediend bij de welstandscommissie. We wachten de uitkomst af.
Begin september hebben we kennis kunnen maken met de architect en de programma-manager die verantwoordelijk zijn voor de toekomstige invulling van het CAB-gebouw. Dat is een eerste stapje naar concrete afstemming. Vanuit dB’s dringen we aan op een vervolggesprek begin november om kansen en bedreigingen nog voor 2020 in beeld te krijgen.

WHAT’S UP – programma
Qua programma is er altijd wel wat. Maar…extra interessant om te weten, is dat dit jaar festival Le Mini Who?, het gratis toegankelijke spin-off festival van Le Guess Who?, neerdaalt in de Cartesiusdriehoek en het Werkspoorkwartier. Dat betekent dat je op zondag 10 november van 12:00-21:00 uur in ons gebouw terecht kunt bij het Filmcafé bij Oproer en dB’s voor muziek en meer uiteenlopende activiteiten. Zie hier de timetable voor die dag.

We zien jullie dan – of – als je dat allemaal wat te druk is, op een ander moment. Je weet: het gebouw is zeven dagen per week voor bezoekers geopend.

dB’s – Dacia Damen en Paul de Brabander